Условия за ползване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ПРОДАВАЧА:

"Ника Бюти" ЕООД АДРЕС: гр.София, ул. Карамфил 40

Вписано в Търговския регистър с ЕИК: 205845146

ДДС идентификационен N: BG205845146

Моля прочетете внимателно настоящите условия. При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи Условия.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които www.nbs.bg предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством интернет магазина. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.nbs.bg , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителят се съгласяват да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

1.4 www.nbs.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица www.nbs.bg уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

2. ДОСТАВКА

3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, www. nbs.bg  се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента nbs.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на фирма www. nbs.bg . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,

www. nbs.bg носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от www. tackshopbg.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.nbs.bg  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

3.4 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,

www. nbs.bg освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

3.6 Нашето стандартно време за доставка е 3 работни дни. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обтоятелства, свързани с доставката, представители на www.nbs.bg ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от www.nbs.bg клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти: 087770561 или да се свърже с www.nbs.bg чрез имейл адреса info@nbs.bg

 

3. ДОГОВОР

 

Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на www.nbs.bg

4. Методи за плащане

Наложен платеж (при получаване на стоката) – плащате цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката;

Банков превод – заплащате стойността на поръчката по банков път, а стойността на доставката в брой на куриера.

5. Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.nbs.bg, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. www.nbs.bg  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то www.nbs.bgvима право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.